Tisztelt Látogató!Köszönjük, hogy felkereste megújult honlapunkat! Hálásak vagyunk, hogy időt szán ránk, hogy érdeklődik Társaságunk iránt.


Az MT-Gas Consulting Kft. lényegében egyidős a magyar energia piac megnyitásával. Ettől a pillanattól kezdve a magyar energiafogyasztók szabadon dönthettek arról, hogy kitől szerzik be a villamos energiát és a földgázt. Azonban ez nem csak lehetőség volt számukra, hanem egyben kötelezettségükké is vált, el kellett hagyniuk a közüzemi ellátás „kényelmes” kereteit. Megváltozott a szolgáltatás tartalma, sok esetben ez aktív feladatokat is jelentett, jelent ügyfeleinknek.


Attól kezdve, hogy ennek tétje lett a fogyasztók számára, a Társaságunk a fogyasztó oldalán szállt be abba a játszmába, amelynek során az energia értéklánc mentén a jövedelmek felosztásra kerülnek. Társaságunk missziója, hogy e felosztás során érvényesüljenek a fogyasztó jogos érdekei, így jelentős üzleti érték keletkezzen támogatásunk segítségével.


Nem célunk az energia beszerzést, ellátást misztifikálni, pusztán azt állítjuk, hogy a komplex ajánlatok okos és a fogyasztó specialitás tulajdonságait is figyelembe vevő értékelésével jelentős költség megtakarítást tudunk elérni ügyfeleink számára. Ha már kész a szerződés, cégünk akkor sem engedi el partnerei kezét. Folyamatos diszpécserszolgálatunk biztosítja ügyfeleink képviseletét az energiakereskedő és az elosztó társaságok felé, ellátja a szerződésben foglalt fogyasztói kötelezettségeket, innovatív, korszerű informatikai rendszerekkel biztosítja a fogyasztó másnapi várható felhasználásának becslését, támogatja partnereit az elszámolások értékelése, azok validálása során.


Nem látunk a jövőbe, de látjuk a trendeket, elég karakteresen azonosítjuk a várható jogszabályi és piaci változásokat, azt is meg tudjuk becsülni, hogy ezek a változások hogyan hatnak a piacra és milyen helyzetet teremtenek ügyfeleink részére. Megmutatjuk az ezekben rejlő üzleti lehetőségeket, azonosítjuk a kockázatokat és az azokra adandó adekvát válaszokat is. A világ átalakul, 2015-től alapvetően változnak meg az energia beszerzés körülményei, mely változásokra már ma el kell kezdeni felkészülni.


Célunk, hogy a tudatos fogyasztó számára minden olyan lehetőséget biztosítsunk, amely az energia beszerzéssel kapcsolatban üzleti értéket hordozhat számára. Nincsenek tabuk, a fogyasztó – kihasználva ennek előnyeit – segítségünkkel infrastruktúra rendszert használhat, aktív tagjává válhat a kiegyenlítő piacnak, hozzáférhet az energia tőzsdékhez, optimalizálhatja gázbeszerzését és ennek során akár több különböző szerződésen keresztül a legjobb ellátási mixet hozhatja létre saját ellátása céljából. Mi ebben segítünk partnereinknek.


Büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink számára üzleti értéket teremthettünk. Társaságunk kiváló szakemberei otthonosan mozognak az energiabeszerzés, a rendszerhasználat, az energiapiac modellszintű és praktikus kérdéseiben is. Mindig naprakészek az információink, a jogszabályi és üzleti környezet ismeretünk. Lényegében mindenkit ismerünk a piacon, kiváló kapcsolatot ápolunk a kereskedő, rendszerüzemeltető, tanácsadói körrel, hatóságokkal. Kapcsolatainkat partnereinkkel a kölcsönös szakmai és emberi tisztelet jellemzi. A tisztán látás komfortját tudjuk nyújtani partnereink számára.


Várjuk tisztelettel honlapunkon vagy akár személyesen is elérhetőségeinken . Hálásak vagyunk, ha megosztja velünk véleményét is, amelyet az alábbi emailcímen küldhet meg nekünk.


Barátsággal,


Buday Rezső , Buday Pál

ügyvezetők

Bemutatkozunk


A tulajdonosok az MT-Gas Consulting Kft-t 2002-ben alapították.

2005-ben több konzorciális projekt során a cég részt vesz elsősorban elosztó és gázkereskedő társaságok informatikai rendszerének – az új jogszabályi környezetnek való megfelelést célzó – átalakításában.

2005-től a Társaság több, jelentős fogyasztó versenypiacra lépésénél bábáskodik.

A támogatás során korszerű módszerekkel, a fogyasztó sajátosságait messzemenően figyelembe véve a rendszerhasználat műszaki és kapacitásmenedzsment oldali optimalizációjával, kereskedelmi kompetenciával szervezi meg a fogyasztók energia beszerzését, ellátását.

Az egyes fogyasztók kereskedelmi szerződései során huszonnégyórás diszpécser szolgálattal képviseli a fogyasztókat azok napi menetrendezése során, kidolgozza és folyamatosan nyújtja a fogyasztók számára fogyasztás becslés, a mérő- és mérésmenedzsment feladatait, valamint az elosztói és kereskedői elszámolások felügyeletét. Képviseli a fogyasztókat a mérésekkel kapcsolatos műszaki és elszámolási vitákban. Sikeresen oldja meg a jelentős pótdíj reklamációkat.

Mindezekről és a Társaság tevékenysége által elért megtakarításokról a kívánt rendszerességgel (általában havi és a teljes szerződéses időszakra vonatkozó) controlling jelentéseket készít és nyújt be partnereinek.

2010-ben a Társaság kidolgozza, majd sikeresen alkalmazza a több telephelyes vagy fogyasztói csoportra (mérlegkörre) értelmezett, önálló rendszerhasználatra építő beszerzési eljárását, mely során további jelentős megtakarítást tud felmutatni.

A Társaság jelentős előkészületeket tett a fogyasztók önálló rendszerhasználatának szakértői támogatására, a feladat elvégzésére.

A Társaság részt vesz a 2015-től induló új rendszerhasználati szabályokkal kapcsolatos konzultációs folyamatban, továbbá jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezek a változások a fogyasztók számára a legkisebb megrázkódtatást és lehetőleg jelentős előnyöket hozzanak.

Buday RezsőA Budapesti Műszaki Egyetemen végzett okleveles villamosmérnökként. 1969-től dolgozik az gáz- és olajiparban, először az olajipari hírközlés, a jelenlegi nagynyomású földgázszállító rendszer távközlési rendszerének kiépítésén tevékenykedik, majd a távközlés és irányítástechnika irányítását végzi főosztályvezetői beosztásban. 1978-től Gáz és Olajszállító Vállalat beruházásait irányítja, irányítása alatt készül el – a teljesség igénye nélkül - az Adria kőolaj vezeték, a Testvériség gázvezeték, a beregdaróci kompresszorállomás, a nagynyomású földgázvezetéket felügyelő informatikai rendszer (OTR). 1984-től az FGSZ Zrt. jogelődjének a Gáz és Olajszállító Vállalat műszaki vezérigazgató-helyettese. 1993-tól a MOL Rt. távközlési tevékenységét végző MOL Telekom igazgatója. 2002-ben megalapítja az MT-GAS Consulting Kft-t, amelynek jelenleg is az ügyvezetője.

Buday Rezső elérhetőségei:
Telefon: +36 20 966 226
Email: rbuday@mt-siofok.hu

Buday PálA Miskolci Egyetemen végzett okleveles közgazdászként, majd jogi szakokleveles közgazdász diplomát szerzett, felsőfokú informatikus-programozói végzettsége van. 1987-től az FGSZ Zrt-nél illetve annak jogelődjeinél dolgozott földgáz, majd kőolajszállítási diszpécserként. 2000-től a kialakuló földgáz rendszerirányításon tölt be különböző munkaköröket, melyek során a kapacitásgazdálkodás, majd a gázelszámolás szakértője lesz. Részt vesz az földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyekhez kötődő üzletszabályzatok kidolgozásában, a kezdetektől aktív részese az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) kidolgozásának, előbb a Szabályzati Bizottság (SZB) tagja, majd annak 2014-ig elnöke. 2004-től a Rendszerirányításon belül az Elszámolás és Metrológia szervezetet vezette. Aktív részese volt az FGSZ Informatikai Platformjának kidolgozásában. 2009-től a vállalat Szabályozási szervezetét vezette, 2010-től a Társasági Támogatás, 2011 márciusától 2014 februárjáig a Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgatója volt. Az FGSZ Zrt. Igazgatóságának tagja. 2014–től az MT-Gas Consulting Kft. ügyvezetője.

Buday Pál elérhetőségei:
Telefon: +36 20 442 4473
Email: budaypal@mt-siofok.hu

Szolgáltatásaink

Az MT Gas-Consulting Kft. elsősorban a energia fogyasztóknak nyújt támogatást szolgáltatásaival, ugyanakkor jelentős erőforrásokkal rendelkezik az energiapiac stratégiai, modell, de akár az operatív szintű kérdéseivel összefüggő kérdések megoldásaival kapcsolatban is.

  • Tanácsadói szolgáltatás

    A Társaság nagy rutinnal végzi évek óta elégedett partnerei megbízásából a számukra legjobban illeszkedő, leghatékonyabb, legolcsóbb megoldás biztosító energiabeszerzési tendereket, képesek vagyunk rövid határidőre tanácsadói, szakértői feladatokat ellátni az energiapiac bármely területén.  • Nominálási szolgáltatás

    A csapat legfontosabb feladata ma a Partnereink fogyasztásának felelősséggel, saját kockázatunkra történő becslése és nominálása a fogyasztókat ellátó kereskedők felé. E tekintetben Ügyfeleink olyan kockázattól mentesülnek, amely jelentős többletköltségeket okozhat számukra támogatásunk nélkül. Így azonban jelentős megtakarítással szembesülnek azáltal, hogy ezt a képességet nem kell kiépítsék házon belül és e tevékenység kockázatát sem kell viseljék.

Tanácsadói szolgáltatás


A Társaság nagy rutinnal végzi évek óta elégedett partnerei energiabeszerzési tendereit. Ennek során a lehető legmélyebb merítéssel teszteljük a piacot. Különböző ellátási modellekre is tudunk ajánlatot szerezni. Célunk a fogyasztóhoz legjobban illeszkedő, számára leghatékonyabb, legolcsóbb megoldás biztosítása.

A MT-GAS Consulting Kft komplex módon jelent lehetőséget, felülvizsgálja a fogyasztás szerkezetét, megvizsgálja a szerződést, ami alapján a vételezés történik, ellenőrzi a számlákon jelentkező fogyasztást és ellenértékét, valamint azt hogy megfelel-e a szerződésnek. Olyan megoldást ajánl, ami a fogyasztó sok esetben létező kiszolgáltatott helyzetét megszünteti! Váljon egyenlő partnerévé az Önt energiával ellátó kereskedőjének, vagy akár az elosztó társaságnak!

A felhasználóval konzultálva jelenlegi fogyasztási szerkezetről, annak változtatási szándékáról az MT-GAS Consulting Kft elvégzi a felhasználó szerződésének felülvizsgálatát, a szükséges lépések megtételére javaslatot tesz, konkréten megjelölve az elérhető éves költség megtakarítást. Döntést követően versenyezteti a földgázkereskedőket lefolytatja a tárgyalásokat, a felhasználó megbízása alapján a földgáz-kereskedőkkel. Tevékenységük eredményét minden esetben monitorozzuk, partnerünk tiszta képet kap arról, hogy mit hoztunk a konyhájára.

Csapatunk rövid határidőre, rugalmasan felállított csapattal képes tanácsadó feladatokat ellátni az energiapiac stratégiai, modell, de akár az operatív szintű kérdéseivel összefüggő kérdések megoldására az energia piac teljes vertikumában (modellalkotás, jogszabály véleményezés, kereskedelem, rendszerhasználat, rendszerüzemeltetés, stb.).

Nominálási szolgáltatás


A Társaságunk kiemelkedő értéke az energia piaci folyamatokban (kereskedelmi szerződések és a rendszerhasználat területén egyaránt) otthonosan mozgó, a felhasználókat a kereskedők és az elosztó társaságok felé a napi operatív folyamatokban képviselő huszonnégy órás diszpécserszolgálat.

A kereskedő napi nominálása a felhasználóktól függ, és elsősorban a több telephelyes fogyasztók esetében az adatszolgáltatás felértékelődik. Bár léteznek az energia ellátást a fogyasztó napi adatszolgáltatása nélkül vállaló kereskedelmi ajánlatok, ugyanakkor vagy ezt a tevékenységek a kereskedő keményen beárazza a számlába vagy az egyensúlytartás, nominálási kockázatot valamilyen formában a fogyasztóra hárítja. A szerződés során jelentős megtakarítás érhető el ennek a feladatnak, a fogyasztás napi becslésének a felvállalásával. Társaságunk korszerű forecasting rendszerével, szakértő mérésmonitoring tevékenységével biztosítja, hogy a fogyasztásbecslésből származó kockázatok a fogyasztó számára nem léteznek, azokat az MT-GAS Consulting Kft. vállalja magára.

Az MT-GAS Consulting Kft platformján kezeli elsősorban több telephelyes felhasználók partnerei adatszolgáltatását havi, heti, napi adtok küldésével. A feladatokat a cég huszonnégyórás diszpécser szolgálata látja el. Így képes a napi újranominálás elvégzésére is! Az adatok a felhasználó mérő és távleolvasó rendszeréből és a MT-GAS Consulting Kft adatbázisából vannak képezve A szolgáltatást úgy végzi, hogy nominálási eltérésből kötbért, vagy pótdíjat még partnerei nem fizettek.

A partnerek földgáz számláit az MT-GAS Consulting Kft azonosítja, hiba esetén visszautasításról gondoskodik a napi allokációk alapján! Büntetéseket azonosítja és lefolytatja a vitát partnere helyett annak megbízásából, kezeli az elosztó engedélyesekkel kapcsolatos feladatokat, mérőcsere, leolvasás azonosítása, óracsúcs túllépés, jegyzőkönyv ellenőrzése, kapacitás problémák rendezése.

Mindezen tevékenységekről a partnerei rendszeresen tájékoztatja.

Tanácsadói szolgáltatás


BUDAY REZSŐ – Önéletrajz
Személyes adatok:
Telefon: +36 20 9366226
Email: rbuday@mt-siofok.hu

Végzettség:
Villamosmérnök 1969,
gazdásági mérnök absz. 1983,

Beosztás:
Ügyvezető Igazgató MT-GAS Consulting Kft 2002-
Ügyvezető Igazgató Pantel Technocom Kft 2001-2002
Távközlési igazgató MOL Rt 1992-2001
Műszaki vezérigazgató helyettes Gáz és Olajszállító Vállalat 1984-1992,
Beruházási Főosztályvezető Gáz és Olajszállító Vállalat 1978-1984,
Távközlési Főosztályvezető Gáz és Olajszállító Vállalat 1974-1978
Távközlési Főosztályvezető h. Kőolajvezeték Vállalat 1972-1974
Üzemmérnök Kőolajvezeték Vállalat 1969-1972
Fejlesztő mérnök Telefongyár 1967-1969

Tanácsadói szolgáltatás


BUDAY PÁL – Önéletrajz

Személyes adatok:
Telefon: +36 20 442 4473
Email: budaypal@mt-siofok.hu

Végzettség:
jogi szakokleveles szakközgazdász 2008,
okleveles közgazdász 2002,
felsőfokú informatikus programozó 1991,
C típusú, középfokú angol nyelvvizsga 2006.

Beosztás:
Igazgatóság tagja (FGSZ Zrt.) 2011-,
Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató (FGSZ Zrt.) 2011-2014,
Társasági Támogatás igazgató (FGSZ Zrt.) 2010-2011,
Szabályozás vezető (FGSZ Zrt.) 2009-2010,
Elszámolás vezető (MOL Földgázszállító Rt.) 2004-2009,
Kapacitásgazdálkodás munkatárs (MOL Rt. Földgázdivízió, Földgázszállítás) 2001-2004,
Elszámolási munkatárs (MOL Rt. Földgázdivízió, KDSZ) 2000-2001,
Olajdiszpécser (MOL Rt., Logisztika) 1995-1999,
Gázdiszpécser (MOL Rt., Földgázszállítási Üzletág) 1987-1995.

Szakmai pályafutás (a teljesség igénye nélkül):
Az EU új hálózathasználati szabályainak elemzése és ezek alkalmazásának
előkészítése 2012-

Az FGSZ Zrt. az EU harmadik energetikai csomagja ITO modellje szerinti átszervezése
projekt menedzserként 2010-2011,
Az NFKP kialakítása 2010,
Számos ad-hoc (pl. elosztói profilos fogyasztók kezelése), állandó (pl. rendszerüzemeltetői)
munkabizottsági tagság a Magyar Gázipari Egyesülésben 2006-2011,
Szabályzati Bizottság elnöke 2009-2014,
Szabályzati Bizottság tagja (földgázszállítás képviselője) 2007-2009,
Az FGSZ Informatika Platformjának kialakítása 2004-
Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat kidolgozása 2003-
A szállítási rendszerüzemeltető (korábban önállóan Rendszerirányítás)
üzletszabályzatának kidolgozása 2003-
Az új - az EU második direktívája alapján előkészített GET, VHR, Tarifarendelet
véleményezése 2003-

Referenciáink

Agrosystem Zrt
AIG Lincoln Europe Retail Fejlesztő és Szolgáltató Kft
Akácliget Logisztikai Központ Kft.
Alkotás Point Kft
Alkotás Office Complex Kft
Auchan Magyarország Kft
Autoker Holding Zrt
Buda Best Offices Kft
CA IMMO Real Estate Management Hungary Kft
Canada-Square Kft
CASON Zrt
Central European Gas Trade Kft
Depo Logisztikai Központ Kft
EMFESZ Kft
Ener-G Energia technológia Zrt
EUROPOLIS ABP Kft
EUROPOLIS City Gate Kft
EUROPOLIS Infopark Kft
EUROPOLIS M1 Kft
FŐGÁZ Zrt.
GSH-Invest Beruházási és Ingatlanhasznosító Kft
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
HOCHTIEF Facility Management Hungária Kft
Kapás Center Kft
KlLB Kft
Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft. (CORA)
NIRANO Kft
NRG-Gas Energetikai Szolgáltató Kft
Óbuda, Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Optima-B Ingatlanhaszosító Kft
R 70 Invest Kft
RFV Zrt
SAVEsco Energiagazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft (CLASS Hungária Kft)
Science Office Complex Kft
Skogs Buda Business Center Kft
TESCO Global Áruházak Zrt
Váci út 76 Kft

Elérhetőségünk

A cég székhelye Siófokon van.
Az M-7 autópályán Siófok Centrum kijáratnál, a városközpont irányába haladjunk.
A második lámpás kereszteződésben (jobbra a McDonald’s étterem) balra forduljunk.
A Semmelweis és később a Kandó Kálmán úton haladva Széplak-alsó vasútállomásnál jobbra fordulunk, majd rögtön balra.
A vasúttal párhuzamos 2. utca a Klára utca.
A 71 . szám baloldalon mintegy egy 800 méterre található.Nagyobb térképre váltás

Velünk gazdaságosabb


MT-GAS Consulting Mérnöki Tanácsadó Kft
8600 Siófok Klára u. 71./A.
Postafiók: Siófok 8609. Pf. 14.

Kapcsolat


Telefonszám:+36 84/550-082
Mobil:+36 20/936-6226
Faxszám:+36 84/550-082
E-mail:mt-gasconsulting@mt-siofok.hu

Hírlevél

Hírlevelet tervezünk, hamarosan indítjuk tematikus sajtószemlénket és nem fogjuk eltitkolni szakmai véleményünket sem a hírekkel kapcsolatban. Partnereink gyakran feltett kérdései és az azokra adott válaszaink is elérhetők lesznek honlapunkon és hamarosan megjelenünk a közösségi média felületein is.